СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОРТФЕЙЛИ И ЗАЩИТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПРИ ЩЕТИ!

В условията на икономическа криза е нормално да се търсят варианти за преструктуриране на разходите за дейността, което налага оптимизиране на всички разходи в т.ч. разходи за застрахователна защита и разходите за персонал зает със странични (несвойствени) дейности.
За постигане на това Ви предлагаме безплатно професионално управление на застрахователния Ви портфейл, което включва:
Анализ и оценка на сключените от Вас застраховки. (Необходимо е само да ни предоставите информация за вече сключени застраховки и ще получите анализ и предложение за тяхната оптимизация);
Подбиране на възможно най-добрите условия на застрахователния пазар за конкретен случай, т.е. идентифициране на възможните рискове, избор на адекватни покрития и оптимизиране на цената по полицата. Брокера работи с всички застрахователни и пенсионни дружества опериращи на българският пазар ;
Богат избор от предложения за подновяване на изтичащи полици. (Оферта съобразена с Вашите изисквания за покрити рискове, територия на валидност и начин на плащане, рамкови споразумения за Специални условия по застраховки);
Запазване на добрите практики и преференции при подновяване на застраховки без щети;
Прозрачност при сключване на застраховките. (Получавате информация за специфичните условия на избраната от Вас застраховка и застрахователна компания);
Ежедневен мониторинг и доставка на сключените застрахователни договори. (Получавате своевременна информация по ел. поща за падежи и изтичащи застраховки);

Помощ и съдействие при настъпване на застрахователно събитие. (Консулт непосредствено при възникване на застрахователното събитие, завеждане на щети, мониторинг на ликвидационния процес на всяка щета до нейното изплащане или възстановяване на увреденото имущество.)
Работа в близък контакт с ресорните звена с цел намаляване ангажираността на персонала Ви със странични дейности.

Убедени сме, че имате дългогодишни партньори-доставчици на застрахователни услуги и вече сте намерили оптимално за Вас решение при осигуряването на застрахователната защита на управляваната от Вас компания, но все пак ако имате някакво съмнение или просто искате да „сверите часовника си” и сте любопитни, какво още може да се направи по този въпрос не се колебайте да се свържете с нас.