Да представляваме нашите клиенти пред застрахователните компании и да защитаваме интересите им, както при сключване на застраховки, така и при изплащане на обезщетения.

Основните приоритети в работата на дружеството са подбора, анализа и предлагането на най-добрите застрахователни условия на пазара в следните направления:

» Автомобилно застраховане;
» Имуществено застраховане;
» Професионални и продуктови отговорности;
» Карго;
» Финансови рискове;
» Животозастраховане.