При възлагане от Ваша страна ще направим:

» Анализ и оценка на нуждите от ефективно застрахователно покритие на Вашите имуществени интереси или отговорности при упражняването на някаква дейност;
» Специално проучване, анализ на пазара и представяне на оферти по конкретни параметри, зададени от Вас с цел оптимизиране на разходите за застраховки, които правите Вие или Вашата компания;
» Анализ и консултация по условията на вече сключени застрахователни договори с цел предоговаряне и оптимизиране покрити рискове и цена;
» Консултация и съдействие при оформяне на претенции към застрахователните компани за изплащане на обезщетения по действащи полици;

Ако считате, че можем да Ви улесним при намирането на най-доброто за Вас застрахователно покритие не се колебайте да се свържете с нас!