Помощ при пътуване – медицински разноски, с осигурен асистанс
Защо е необходима за Вас тази застраховка при пътуване в чужбина (и след приемането ни в ЕС)?
С приемането на България за член на Европейския съюз, по силата на европейските регламенти се предоставя на здравноосигурените български граждани с непрекъснати права по ЗЗО, посещаващи страните от ЕС, възможността за ползване на спешна и неотложна медицинска помощ, разходите за която ще се покриват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Застраховката “Помощ при пътуване – медицински разноски” осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт за застрахования и лекарства, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина. Покриват се разноските за пълния обем от медицински услуги, наложени в резултат на злополука или внезапно заболяване. За разлика от НЗОК, застраховката покрива и спешната помощ в стоматологията и при хроничните заболявания. Няма изисквания към статута на медицинските заведения. Повече компании предлагащи застраховката не поставят ограничения за статута на здравните заведения и лекари, в които се предоставят услугите. Това условие е значително предимство, като се има предвид че НЗОК заплаща разходите за медицински услуги, само ако те са извършени от медицински заведения или лекари, финансирани от обществени здравноосигурителни институции в страната, в която се предоставят тези услуги. В големите туристически области, морски и планински курорти на страните от ЕС, мрежата от здравните заведения и кабинети са частно практикуващи, т.е. необвързани със здравноосигурителните институции. Не се налага заплащане на оказаните медицински услуги на място от застрахования. Задължение на застрахователя е, освен да организира оказването на медицинската помощ, e и да заплати разходите. По този начин застрахованият се освобождава от непредвидени финансови разходи при престоя му в чужбина, което е от съществено значение, когато се касае за скъпо струващи медицински услуги (хоспитализация свързана с хирургическа намеса, престой в реанимационни отделения и други). В тази връзка е необходимо да се отбележи, че в някои страни – членки на ЕС (например Франция и Белгия) важи изискването за заплащане на цялата стойност на медицинските услуги в брой. В такава ситуация, ако българският гражданин няма застраховка, би трябвало да има наличните средства, с които да заплати медицинските услуги и след завръщането си в България да изиска възстановяването им от НЗОК, като при всички случаи дяловото участие остава за пациента. Освен това НЗОК възстановява разходите по оказаните медицински услуги до размера, който би заплатила, ако тези разходи бяха извършени в България. Разликата остава за пациента. Застрахованият ползва асистанс услуги. Застрахованият ползва асистанс услуги при необходимост от спешна или неотложна медицинска помощ. Асистанс услугите, включени в условията на застраховката елиминират необходимостта, при нужда от медицинска помощ, застрахованият сам да търси медицинско заведение, общопрактикуващ лекар или специалист, както и условието същите да са финансирани от обществени здравноосугурителни институции, каквото е изискването на НЗОК. Застрахователните компании чрез своите асистанс компании, предоставят на застрахованите 24 часова непрекъсната връзка. При поискване от застрахования асистанс компанията осигурява лекар, заплаща разходите, вкл. и за предписаните лекарсва.
Териториален обхват
За разлика от НЗОК, чието задължение ще бъде заплащане или възстановяване на разходи за медицински услуги, оказани на български граждани в страните от ЕС, застраховката (в зависимост от желанието на застрахования) е с валидност както за страните от ЕС, така и за целия свят.
Покрития
Застраховката покрива разноските за пълния обем от медицински услуги в случай на злополука или внезапно заболяване, включително спешната помощ при внезапно обостряне на хронично заболяване. В обема на покритие са включени както амбулаторната помощ, така и болничната, а също така и стойността на предписаните медикаменти. Застрахованите имат възможност за личен избор на лимита, до който застрахователят покрива медицинските разноски.
Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.