Защо е важна за Вас тази застраховка?
Станали сте участник в ПТП, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, някой непознат или Вие самите неволно сте причинили вреди на собствената си кола – отстраняването им винаги отнема време, предполага значителни разходи и предизвиква много допълнителни затруднения.
Високите цени на сервизните услуги, изгубеното време, невъзможността да ползвате автомобила си превръщат подобни случаи в истинско изпитание.

Какво е застраховано?
Застраховката КАСКО ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. При сключване на застраховката можете да изберете най-подходящите условия за Вас и Вашия автомобил.

Покрития
Покриват се щети възникнали в следствие на:
1. Пожар и природни бедствия;
2. Пътнотранспортно произшествие;
3. Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП);
4. Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/;
5. Кражба на цялото МПС;
6. Грабеж на цялото МПС.
Застраховката може да бъде сключена както с пълната гама от покрити рискове, така и частично в зависимост от Вашите потребности.
Покриват се и разходи за:
1. намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС;
2. транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома ви;
3. отговорно пазене на МПС за определен срок, различен за отделните компании;
4. почистване вътрешността на купето на МПС.

Къде и до кога е валидна застраховката?
Валидността на полицата може да бъде е за територията на страната и за чужбина за период от една година.

Застрахователна премия
При определяне на застрахователната премия се използват индивидуалните тарифни условия на застраховтелните компании. При формирането на премията могат да се получат следните бонуси:
1. при подновяване на застраховката и липса на щети през изтеклата година;
2. бонус при еднократно плащане на премията;
3. схеми за разсрочено плащане на годишната премия;
4. бонуси при комплексно застраховане. (При сключване и на ГО на МПС в една и съща компания);
5. отстъпки при застраховане на повече автомобили на един собственик;
6. възможност за договаряне на самоучастие на застрахования при заплащане на по-ниска премия;
Можете да изберете за валута на Вашата застраховка евро, долари и други.

Обезщетения
При настъпване на застрахователно събитие възстановяването на щетите става чрез:
1. Ремонт на автомобила в сервизи на официални вносители на автомобиле и в доверени сервиси сключили договор със съответната компания;
2. Изплащане на разходите, калкулирани в представените оригинални фактури за ремонт на автомобила;
3. Експертна оценка на застрахователя, на база на единната методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 г. на КФН)
Обезщетението получавате до 15 дни след представянето на всички необходими документи.

Какво да направим, когато настъпи застрахователно събитие?
Незабавно да се свържете с нас (контакти) за получаване на своевременна консултация и набелязване на последващи действия за завеждане на щета в съответната компания.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Различни преференции при сключване на застраховки Каско и Злополука на местата в МПС заедно с „Гражданска отговорност”.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.