Застраховка на яхти
Предмет на застраховката
1. Яхти – корпус и оборудване;
2. Интереси на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд.
Застрахователно покритие
1. Каско – повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/ експлоатация на съда:
1.1. Щети по корпуса;
1.2. Потъване;
1.3. Отстраняване на отломки;
1.4. Кражба и вандализъм;
1.5. Природни бедствия;
1.6. Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша;
1.7. Рискове при вдигане и спускане от стапел;
2. Отговорности:
2.1. Отговорности към трети лица /без членове на екипажа/ и тяхното имущество, пристанищни съоръжения, отговорност сблъскване;
Допълнителни покрития
1. Военни и стачни рискове.
Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.