Застраховката предвижда изплащането на обезщетения, в случаите на злополука с лица на възраст от 1 до 70 години.
Покрития
Осигурява следните покрития:
– Смърт от злополука;
– Трайна загуба на трудоспособност, вследствие злополука;
– Временна загуба на трудоспособност, вследствие злополука;
– Медицинкси разноски, вследствие злополука.
Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.