Защо е важна за Вас тази застраховка?
Застраховка “Автоасистанс” за ЧУЖБИНА Ви осигурява денонощна техническа помощ, в случай на техническа повреда и/или ПТП, допълнително съдействие при влошаване на моментното здравословно състояние на водача и др.
Кой е застрахован?
Автомобилът, водачът и пътниците, които се намират в него, без значение на тяхното гражданство.
Покрития
Асистанс компаниите Ви осигуряват:
1. Ремонт на автомобила на място и заплащане на разходите за ремонта;
2. В случай, че ремонтът не може да бъде извършен на място, транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз, гараж или паркинг;
3. Организиране и заплащане на разходите за доставката на необходимите за ремонта резервни части;
4. Настаняване в хотел на застрахованите лица и заплащане на разходите за настаняването, в случай, че ремонтът на автомобила не може да започне веднага;
5. Заплащане на разходите за паркинг на неизправния автомобил;
6. Ако времето за ремонт на автомобила надвишава 2 работни дни, осигуряване избор на настаняване в хотел, или пътуване до България или до мястото на ремонта в чужбина;
7. В случай, че автомобилът не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен в държавата, в която е настъпила повредата, организиране и заплащане разходите за бракуване на автомобила, както и организиране на завръщането на водача и пътниците до местожителството им в Република България с влак или самолет;
8. В случай, че автомобилът Ви стане обект на кражба или грабеж, осигуряване и заплащане разходите за настаняване в хотел на застрахованите лица. В случай, че автомобилът не бъде открит в рамките на 48 часа, заплащане разходите за завръщането в България с влак или самолет;
9. Ако водачът пострада и в резултат на това не е в състояние да управлява автомобила, а никой от пътниците не е правоспособен водач, се осигурява връщане на пътниците в България с влак или самолет, или пътуване с влак или самолет на посочено от Вас лице от България до мястото, където се намирате;
10. В случай, че водачът или някой от пътниците починат в резултат на ПТП, организиране и заплащане на всички разноски, свързани с репатрирането на тленните останки до мястото за погребение в Република България.
Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.