Защо е важна за Вас тази застраховка?
Застраховка “Автоасистанс” за България Ви осигурява денонощна техническа помощ, в случай на техническа повреда и/или ПТП, допълнително съдействие при влошаване на моментното здравословно състояние на водача и др.

Покрития
При настъпване на застрахователно събитие Застрахователната компания покрива:
1. Разходите за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила;
2. Разходите за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
3. Разходите свързани с репатриране на тленни останки в случай на смърт;
4. Разходите за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
5. Разходите за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
6. Разходите за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз;
7. Разходи за хотел;
8. Разходите за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване;
9. Застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.

Къде и до кога е валидна застраховката?
овката е валидна за територията на цялата страна.
Стандартният срок на застраховката “Автоасистанс” е 1 година, но може да се сключи и за по-кратък срок.

Какво да направим, когато настъпи застрахователно събитие?
Застрахователните компании предлагащи продукта разполагат с „Асистанс център”, който е на Ваше разположение 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието и само с едно позвъняване си осигурявате необходимата помощ.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.