Продукти за фирми

Автомобилни Застраховки

ГО на МПС

Каско

Автоасистанс за България

Автоасистанс за чужбина

Злополука на местата

Имуществени Застраховки

Пожар и природни бедствия

Индустриален пожар

Кражба на имущество

Кражба при превоз на парични средства

Отговорности

Обща гражданска отговорност

Професионална отговорност

Отговорност на превозвача – (CMR) и (по Наредба 11)

Селскостопански застраховки

Застраховка на слескостопански култури

Застраховка на слескостопански животни, птици, риба и кошери с пчели.

Техническо застраховане

Авария на машини

Електронно оборудване

Развала на стоки в хладилни камери

Всички рискове на изпълнителя – Строително монтажни рискове

Товари по време на път – Карго

 Застраховане на товари по време на превоз – Карго

Застраховки на плавателни съдове

Отговорност към трети лица

Каско на плавателни съдове

Застраховки на персонала

Групови рискови застраховки и застраховки живот

Задължителна застраховка трудова злополука

Доброволно здравно застраховане на персонала

Медицински застраховки за чужбина