Медицински разноски за чужденци временно пребиваващи в България